Return to site

De reisinformatie markt. Volgens de markt

Hoe ziet het reisinformatie landschap van de toekomst eruit? Welke rollen spelen we hierin, hoe verhouden deze zich tot de reiziger, en hoe kunnen we samen innoveren? Deze vragen stonden centraal tijdens het Planlab congres in Amersfoort.

We hebben de bedrijven uit alle gelederen van het reisinformatie landschap bijeengebracht, om samen op zoek te gaan naar kansen. Deze kennis is vervolgens gevisualiseerd in een groot overzicht (download).

Het resultaat van twee labsessies tijdens het Planlab congres is samengevat in vier kansen voor nieuwe samenwerkingen.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly