Return to site

Het reisinformatie stack model

Hoe ziet het reisinformatie landschap van de toekomst eruit? Welke rollen spelen we hierin, hoe verhouden deze zich tot de reiziger, en hoe kunnen we samen innoveren? Deze vragen stonden centraal tijdens het Planlab congres in Amersfoort.

Naast alle directe inzichten verkregen uit de labsessies, hebben we deze resultaten ook gebruikt om een aangepaste versie te maken van het lineaire model: het S(tack) model (download).

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly