Return to site

Open data

DISCUSSIEPUNT ONDER DINOSAURIËRS MAAR VOORWAARDE VOOR REAL-TIME, DYNAMISCHE REISINFORMATIEDIENSTEN

In een op 14-07-2014 gepubliceerd blog stelt 9292 open data als uitgangspunt ter discussie. De toon van het blog is niet ‘data openbaar tenzij’, maar ‘data openbaar mits’. 9292 stelt:

“dat door open data het OV flink verbeterd, mits dit op de juiste wijze wordt gecoördineerd. Geen data als doel met belangen die alle kanten op vliegen behalve naar de kant van de reiziger. Vervoerders, overheden, sla jullie handen ineen en regel dat dit goed gebeurd, dan zullen wij alles doen om daarbij te helpen. Ontzorgen, daar staan we tenslotte voor. En ontzorgen doen we voor iedereen, maar in de eerste plaats voor de OV-reiziger.”

Data die niet wordt gebruikt in het belang van de reiziger? Waar haalt 9292 het vandaan? En passant wordt ook nog een sneer uitgedeeld aan het MMRI-project van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, waar de overheid, terwijl zij beter OV wil, zou investeren in pilots zonder business model. Die stelling gaat volkomen voorbij aan het feit dat MMRI volgens alle betrokken partijen veel positieve resultaten heeft geboekt. Door veel van de MMRI producten ‘open source’ te maken, is het veel eenvoudiger bruikbaar voor andere partijen. Dit heeft een sterk positief effect op het tot stand brengen van een mobiliteitsinformatie-markt – let wel, het doel was niet alleen OV-reisinformatie – die ook volgens de provincie tot dusver wat was ingedut.
Een dynamische markt is goed voor de consument en reiziger en bijvoorbeeld diens werkgever, maar ook ondernemers die de congestie zien afnemen. Hoezo (9292): “oog voor de belangen van ondernemers en de reiziger ontbreekt nog”? Bovendien heeft publiek-privaat samenwerken en samen investeren volgens betrokkenen binnen een korte periode producten gerealiseerd, waar men al jaren op zat te wachten. Multimodale, dynamische, actuele reisinformatie, die reizigers echt helpt om in hun dagelijks leven slimmere keuzes te maken, fietsroutes naar stations en pro-actieve reisbewaking, bijvoorbeeld. Innovatie die door 9292 desondanks tot op de dag van vandaag onmogelijk wordt gehouden. Maar het resultaat spreekt boekdelen: Europese prijzen voor Calendar42 en bussen die in Brabant met GoAbout stickers rondrijden!
Afgezien daarvan klinkt 9292’s oproep tot goede afstemming misschien nog mooi, maar is het in werkelijkheid een grote stap terug in denken voor iedereen die werkt aan innovatie in de reisinformatie keten. Immers, het adagium van het kabinet is nu juist eindelijk ‘openbaar tenzij’, sinds september 2013. Toen stuurde minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties immers de ‘Visie Open Overheid‘ en het bijbehorende actieplan ‘Open Government Partnership‘ (OGP) naar de Tweede Kamer. Met daarbij een Handreiking ‘De 4 stappen naar open data realisatie’, die 9292 op een heel ander spoor had moeten doen belanden dan zij nu kiest.

De vraag is niet meer of open data een middel is of een doel. Natuurlijk is het een middel. Het doel is in dit geval innovatie in de reisinformatie keten, zodat reizigers over de best mogelijke, meest betrouwbare, compleet en verfijnd mogelijke reisinformatie en reisadviezen beschikken en werkelijk iets te kiezen hebben. Daarvoor timmeren we binnen Plannerstack heel hard aan de weg, en met succes.

Een partij die zegt te staan voor het ‘ontzorgen’ van de reiziger past het daarbij niet om uit te gaan van ‘mits’. Maar wat zouden we ons eigenlijk met ons allen nog druk maken over 9292?

OV-concessieverleners realiseren zich echt wel dat zij een grote bijdrage kunnen leveren in het verder brengen van innovaties in het OV en het beter benutten van infrastructuur en de verschillende modaliteiten. Mocht dat nog niet zo zijn, dan zullen ze daar door de marktontwikkelingen snel genoeg toe worden gedwongen. En ook vervoerders stellen inmiddels steeds beter hun beschikbare data beschikbaar, onder andere via het NDOV-loket van Stichting OpenGeo.

NS, voor een kleine 50% (42% + een deel via HTM) aandeelhouder in 9292, doet dat overigens nog steeds niet ‘open, kosteloos en zonder restricties’, zoals de International Association of Public Transport (UITP) Europese OV-bedrijven onlangs in een paper maar weer eens adviseerde te doen. Weliswaar is de NS-dienstregeling open beschikbaar, maar voor de data over voertuiglocaties, verstoringen en tarieven geldt dit nog altijd niet. Connexxion en GVB gaven deels al het goede voorbeeld, NS en de overige vervoerders moeten snel volgen. En dan beginnen we nog niet eens over het conformeren aan standaarden. Want ook dat hebben wij, als aanbieders van innovatieve reisinformatiediensten, nodig om de kwaliteit van onze data en adviezen en de betrouwbaarheid en dynamiek van onze reisplanners te vergroten. Dat geluid zou 9292, als lid van diezelfde UITP, moeten laten horen!

Bij het uitgangspunt ‘openbaar tenzij’ kunnen alleen zwaarwegende belangen, zoals in de wet verankerd, reden zijn openbaarheid te beperken. Open data tenzij, moet een standaard hoofdstuk in contracten worden, ook in die voor concessies. En ook in de concessie van NS. De (lokale) autoriteit vraagt en betaalt, de uitvoerder levert. Hoe meer gegevens van relevante partijen in de reisinformatie keten beschikbaar komen, hoe meer kansen er in de markt ontstaan voor innovatieve diensten.

Misschien is dat iets dat REISinformatiegroep, de moederorganisatie van 9292, zich niet meer realiseert? Waarom zou je ook, als je je geconsolideerde inkomsten in 2013 hebt zien dalen van € 8,1M (2012) tot € 7,7M (2013), en het grootste deel van inkomsten bestaat uit de vaste jaarbijdrage (circa € 5,4 miljoen) van alle openbaar vervoerbedrijven in Nederland? Met deze vaste bijdrage zorgen de vervoerders voor “de instandhouding van de dienstverlening van REISinformatiegroep als shared service center voor de collectieve informatievoorziening richting reizigers en de vrijgave van OV data aan andere service providers.” Dienstverlening die uitgaat van ‘open mits’, hmmm…

Klanten en reizigers vragen om innovatie. De toepassingen waar dat toe leidt – kijk naar AirBnB, kijk naar Uber, kijk naar OpenStreetMap, kijk naar MapBox – zorgen voor disruptieve ontwikkelingen waar de gevestigde orde ‘s nachts van wakker ligt, maar waar slimme spelers in deze sectoren weer hun voordeel mee kunnen doen. Bijvoorbeeld doordat ze zo kennis in handen krijgen waarmee ze vraag en aanbod beter en flexibeler op elkaar kunnen afstemmen. In elk geval dwingt het marktpartijen om zich continu te verbeteren en zichzelf opnieuw uit te vinden. En uiteindelijk vaart de consument, reiziger en ieder ander belanghebbende van reisinformatie daar wel bij.

Of zoals Chantal Bakermans, Advocaat Intellectueel Eigendom, IT & Privacy, in een column in 9292’s eigen Reiswijzer (Nr. 3, juli 2014) Don Guikink van TNO aanhaalt:

“De meerwaarde van data zit hem in de diensten die je ermee ontwikkelt en niet in het bezit van de data. Als je dat weet te doorbreken dan is de data op zich niets waard; het is de dienstverlening die je ermee pleegt.”

Inderdaad: laat de openbaar vervoerbedrijven eens gaan nadenken over wat hun € 5,4 miljoen per jaar aan gemeenschapsgeld oplevert. Het MMRI-project heeft aangetoond dat er voor een fractie van de kosten van een gemiddelde rotonde enorme stappen kunnen worden gezet in innovatieve dienstverlening. If you can’t stand the heat, get out of the kitchen!

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly