Return to site

OV-sector en datadeling: ‘practise what you preach’

In een interview met directeur Hulman van Reisinformatiegroep BV wordt de OV-sector opgeroepen iets te doen aan de onbenutte mogelijkheden van data. Een onderwerp waar Plannerstack regelmatig de aandacht op vestigt om bewustwording in deze sector te stimuleren. Goed om te zien dat steeds meer partijen in de markt daar nu ook hun licht op laten schijnen. Data helpt overheden, organisaties, en reizigers om beslissingen te nemen. Het zorgt voor kennis en inzicht in mobiliteitsvraagstukken. Dat marktpartijen beter gaan samenwerken en structureren op het gebied van open data is hierbij leidend. Maar de daad bij het woord voegen is cruciaal.

“Als je een vliegticket biedt, krijg je meteen aanbiedingen voor een hotel en een auto die je kunt boeken, maar helaas nooit voor het OV. Dat is een voorbeeld van de geslotenheid van de sector.”, aldus directeur Hulman van Reisinformatiegroep BV. Die geslotenheid is waar de gehele markt nu op stuit. Dat klopt. Echter, zetten wij onze vraagtekens bij de faciliterende rol die deze organisatie zou hebben gespeeld.

Mobiliteitsvraagstukken kunnen heel divers zijn. Van simpelweg weten wanneer welke trein, bus of metro gaat, tot het inschatten en sturen van verkeersstromen tijdens piekmomenten of calamiteiten. Om hierin kansen te benutten op basis van open data moeten marktpartijen wel samenwerken. Als voorbeeld noemt men in het interview onder andere de multimodale reisinformatie van Google Maps. Deze reisinformatie is mede door de samenwerkende partijen in Plannerstack tot stand gekomen. Een resultaat dat tijdens ons pionierswerk in de openbaar vervoer wereld tot stand kwam. Een goed voorbeeld dat laat zien hoe samenwerken en structureren tot vernieuwende mobiliteitsoplossingen leidt.

In een blog eerder dit jaar schetsten we randvoorwaarden om de knelpunten rondom data in de OV-sector op te lossen: de informatieketen optimaliseren en de handen in elkaar slaan. Waar we bij Plannerstack voorheen het belang van de reiziger in relatie tot het openbaar vervoer centraal zetten, namen we het op Intertraffic 2016 een stapje verder. Echte duurzame innovatie ontspruit namelijk alleen wanneer informatievoorziening voor mobiliteit services in z’n geheel transparant en toegankelijk gemaakt worden. De overheid zou hierin als stimulerend rolmodel moeten fungeren.

De rol die Hulman voor de overheid in gedachten heeft, strookt niet met de huidige situatie. “De overheid kan niet zeggen: gij zult het allemaal geven en delen.” Dat is precies wat de overheid al heeft gedaan, keurig in een wet vastgelegd. Het is ook pas sinds er concrete invulling is gegeven aan de wet  dat de Reisinformatiegroep BV met data over de brug komt.

Waarom blijft de sector nu zo terughoudend? Misschien helpt het als er meer goede voorbeelden naar voren treden. Beschikbaar wil nog niet zeggen dat iets bruikbaar is voor geïnteresseerde partijen in de vervoerswereld. Aangeboden data waar een prijskaartje aan hangt, houdt de drempel ook hoog. Hulmans opmerking “Deze data hebben wij zelfs wel eens aangeboden aan vervoerders. Maar de interesse daarvoor is beperkt.” is in deze context daarom enigszins verbazingwekkend te noemen. Data die via de OV-chipkaart gegenereerd worden, zijn nagenoeg realtime beschikbaar. Daar is geen tussenkomst van de Reisinformatiegroep BV voor nodig. De data afkomstig van haar reisinformatie website zijn vervuild door de zogenaamde ‘internet crawlers’ die ten behoeve van zoekmachineoptimalisatie worden ingezet. Voor de data die zij rechtstreeks aan vervoerders aanbood moest worden betaald.  

Jammer, practise what you preach.

Het moge duidelijk zijn dat onze interpretatie van het aanbieden van open data nogal verschilt met die van de Reisinformatiegroep BV. Haar datalicentievoorwaarden onttrekken zich van alle open data karakteristieken en stellen allerlei beperkingen. Feitelijk biedt ze dus helemaal geen open data licenties aan. Ook het feit dat haar Shared Service Center (SSC) nog altijd voor de gehele keten optreedt als ‘single point of failure’ zien we als grote belemmering. Zodra er in het SSC iets misgaat, valt de informatievoorziening voor de hele keten uit en worden honderdduizenden gebruikers gedupeerd. Cyber crime is een misdaad en kan, helaas, elke organisatie treffen. Maar het zou op z’n minst beter bestreden moeten worden.

Het is om al deze redenen niet vreemd dat er geen vermeldingen zijn voor de Reisinformatiegroep BV in stukken van de Algemene Rekenkamer, zoals het Trendrapport Open Data 2016. Een rapport waarin overigens wel het hierboven beschreven open data project met Google Maps wordt genoemd; een project waarvoor Plannerstack en OpenOV de realtime OV-reisinformatie hebben gerealiseerd.

Proactief aan en met open data werken blijkt echter tot op heden bij vervoersmaatschappijen en overheden om uiteenlopende redenen nog steeds buiten de comfortzone te liggen. Een belemmering voor innovatie in mobiliteit. De beren moeten van de weg en er moet gedacht worden in mogelijkheden. Dit betekent inzichtelijk maken hoe datadeling de vervoersorganisaties zelf en de reizigers kan helpen. Het maatschappelijk belang voorop zetten. De overheid en concessiehouders in dienst van die overheid, burgers en reizigers moeten niet alleen investeren in het open delen van data en informatie, maar ook in het daadwerkelijk gebruik ervan. Op die manier kunnen we met elkaar écht inzichten en oplossingen creëren die onze toekomstige samenleving duurzaam en leefbaar maakt.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly