Return to site

Wet Open Overheid, kickstart voor toegankelijke dienstverlening

Onlangs werd de Wet Open Overheid aangenomen, een ontwikkeling die ons bij Plannerstack positief stemt. De wet moet overheden helpen om op alle niveaus hun informatiehuishouding op orde te krijgen. Hiermee zijn grote voordelen te behalen. Het actief en openbaar delen van informatie met derden in de markt bespaart betrokken partijen veel tijd en middelen. Daarnaast stimuleert het innovatie. Deze effecten zijn in de vakwereld van de (OV-)reisinformatie reeds bewezen. De innoverende en besparende werking vloeit voort uit het feit dat diverse partijen diensten kunnen ontwikkelen met behulp van de data. Op die manier zou de publieke dienstverlening enorm kunnen verbeteren. Een grote winst voor burgers én overheid. Daarom ondersteunden we in de aanloop naar de wetaanname de open brief aan de kamer.

De Wet Open Overheid, die de Wet Openbaarheid van Bestuur vervangt, werd mede aangenomen op aandringen van een coalitie van sympathiserende organisaties, waaronder Plannerstack, Stichting OpenGeo en Calendar42. Met deze wet is er een deur opgezet die moet leiden naar een beter informatievoorziening.

Plannerstack ziet veel potentie in het ‘open huis’ van de overheid, zeker wanneer toegankelijkheid van data wordt gestimuleerd. Naast het openbaar maken van informatie, is het faciliteren van gebruik door derden in de markt essentieel. Als informatie eenvoudig toegankelijk is, zorgt dat er namelijk voor dat een waardevolle feedbackstroom op gang kan komen. Het dagelijks gebruik door marktpartijen is een goede methode om knelpunten, aandachtspunten en oneffenheden in de beschikbaar gestelde data boven water te halen. Door feedback van organisaties en burgers krijgen overheden een unieke kans op het creëren van een doeltreffende dienstverlening. Een wisselwerking waar de hele samenleving van kan profiteren!

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly